Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémyVzhledem k dlouholetým zkušenostem naší společnosti a vysoké technické podpoře ze strany dodavatelů bezpečnostních technologií jsme schopni klientům nabídnout vysoce sofistikované systémy technické ochrany objektů.
Naší snahou je vždy dodržet individuální přístup ke klientům a jejich potřebám.
Velmi důležitým kritériím při výběru konkrétní techniky je poměr cena/výkon.

Vždy se snažíme o systémovou integraci různých technických prostředků, která umožní vysokou úroveň technické ochrany objektu. Neméně důležitým faktem je intuitivní a jednoduché ovládání technických prostředků ze strany klienta.
Ovládací panel MP5

Zabezpečení objektu se realizuje zejména:

EZS – elektrická zabezpečovací signalizace

EZS je vždy základním kamenem technického zabezpečení objektu.
V současné době s rozvojem mobilního a rychlého spojení jsou dány rozsáhlé možnosti dálkové správy a dohledu nad zařízením nejen ze strany pultu centrální ochrany, ale zejména vlastních uživatelů. Tito mají tak možnost v případě detekce EZS v objektu ihned dálkově prověřit informaci o narušení objektu a minimalizovat čas pro případného pachatele v objektu působit škodu.

Výhody

Prostřednictvím internetu a chytrých telefonů, tabletu a jiných komunikačních zařízení mohou uživatelé kontrolovat a obsluhovat technické prostředky k ochraně majetku odkudkoliv. Kvalitativně se tak mění situace minulých let, kdy na objektu dlouho houkala siréna bez jakékoliv reakce a pachatelé mohli pokračovat v páchání škod na majetku.

Řešení

Základem systému EZS jsou různé detektory pohybu, magnetické detektory, detektory tříštění skla, otřesové detektory , detektory předmětové ochrany, tísňové hlásiče, detektory požáru  a řada dalších prostředků

Poptávka systému

line

Perimetrická ochrana

Tato ochrana objektu v posledních letech významně posílila svůj význam při technické ochraně objektů.
Jedná se o detekci venkovních prostor objektu a nespornou výhodou je včasná identifikace narušení okolí objektu neoprávněným vstupem na pozemek.

Výhody

Uživateli tak toto opatření umožňuje včasnou reakci na narušení objektu ještě před vlastním vniknutím pachatele do objektu. V této oblasti  došlo i k posunu v oblasti portfolia technických prostředků.

Řešení

Na trhu je celá řada vhodných technologií vnější detekce – vnější detektory pohybu, infrazávory, mikrovlnné  bariéry, plotové systémy, zemní systémy, seismické systémy a další prostředky. Řada těchto prostředků je i cenově dostupnější než tomu tak bylo v minulosti. Při rozhodování o nasazení těchto perimetrických prostředků je nutné uvažovat o možností rychlé verifikace případného narušení perimetru, nejčastěji  prostřednictvím kamerového systému, nebo prověřením bezpečností službou.Nelze totiž vyloučit vznik nežádoucího poplachu s ohledem na náročné klimatické podmínky, zvířata apod.

Poptávka systému

line

Uzavřené kamerové systémy CCTV

S rozvojem moderních technologií v této oblasti se jedná jednoznačně o oblast technické ochrany objektů s největším progresem.

Výhody

Důvodů je několik, zejména výrazně nižší náklady na pořízení takového systému, kvalita zaznamenaných informací a jejich možné použití v případě vzniku škody na majetku a možnost okamžitého přístupu ke kamerovému systému odkudkoliv ve světě ze strany majitelů objektů prostřednictvím komunikačních prostředků. Samozřejmě např. při prověření signalizace EZS, resp. perimetru se jedná o velkou výhodu a zkrácení času pro přijetí nezbytných opatření.

Řešení

Dnes již téměř výhradně jsou montovány IP kamerové systémy, ale výrobci ani nezapomněli na velké množství již v minulosti nasazených kamerových systémů. Na trhu je dostupná velmi kvalitní technologie, která umožňuje výměnu starých analogových kamer za nové s využitím původní kabeláže s kvalitou IP řešení. Tento segment je ze strany výrobců i podporován velmi přijatelnými cenami výrobků a poskytuje tak vysoký komfort uživatelům, kteří si kamery pořídili před mnoha lety, aby jim byla tato technologie i nadále k dispozici ve vysoké kvalitě.

Poptávka systému

line

Přístupové systémy

Nedílnou částí technického zabezpečení objektu  je použití vhodného přístupového systému. Na trhu je celá řada vhodných prostředků, které mohou být zcela autonomní, nebo integrované do celkového systému. Od kódových zámku, přes kartové systémy, biometrické prvky, kontrolu oční sítnice, identifikace tváře a dalších prvků.

Výhody

Tyto prostředky výrazně snižují riziko neoprávněného vniknutí duplikátem klíčů, mechanickými prostředky otevření dveří a vstupů. Současně v propojení se systémem EZS mohou tyto prostředky ovládat celý systém, deaktivovat systém EZS.

Poptávka systému

line

Ochrana informací

Naše společnost  poskytuje pro vybrané klienty služby spojené s ochranou informací. Jedná se především o zamezení nežádoucího úniku informací  s použitím technických prostředků (odposlechy).

Výhody

Jsme velmi  kvalitně technicky vybaveni pro vyhledávání těchto technických prostředků k získávání informací, máme profesionálně připravené specialisty pro tuto činnost a poskytujeme komplexní řešení.

Řešení

To spočívá v detailní bezpečnostní prohlídce prostor, vybavení klientů technickými prostředky pro ochranu prostředí před nasazením těchto prostředků v prostoru, stejně jako opatření k ochraně komunikace mezi našimi klienty. Vždy je po dohodě s klientem použit postup dle jeho potřeb.

Poptávka systému

line

Integrace s ostatními technologiemi v domě

V celé řadě projektů řešíme systémovou integraci našich systémů s dalšími technologiemi řízení domů, např. KNX a dalšími technologiemi, kdy si vzájemně s dodavateli těchto technologií  vyměňujeme technické informace a využíváme je při chytrém řízení domu.