Projekční činnost

V oblasti projekční činnosti se jedná především o návrh profesionálního řešení technické ochrany objektu s ohledem na technické možnosti a potřeby uživatele. Před vlastním návrhem technického řešení se upřesňují potřeby uživatele z hlediska užívání objektů, stanoví se bezpečnostní rizika, pohyb domácích osob v objektu.

Poptávka řešení

line

Na základě stanovení těchto potřeb zpracujeme návrh technického řešení, resp. studii technického zabezpečení objektu. Tu projednáme s uživatelem a korigujeme ji dle jeho oprávněných potřeb. Poté přistupujeme ke zpracování projektové dokumentace dle potřeby v těchto stupních:

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení

Projektové dokumentace jsou zpracovány autorizovanými projektanty s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Tito řeší současně i nezbytné koordinace s generálním projektantem a dodavatelem, jakož i koordinaci s ostatními profesemi.