Slaboproudé systémy

Mimo zabezpečovacích systémů naše společnost realizuje kompletní dodávku slaboproudých systémů dle potřeb uživatelů objektu. Jejich realizaci provádíme dle předloženého projektu, nebo projekt a řešení navrhneme dle potřeb klienta s využitím našich bohatých zkušeností. Velmi často klienti zapomenou nebo si neuvědomí při výstavbě nebo rekonstrukci objektů důležitost všech slaboproudých rozvodů a zařízení, které budou při užívání objektu potřebovat.


 Slaboproudé systémy obsahují zejména:

EPS – elektrická požární  signalizace

EPS se realizuje většinou na základě projektu požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), kdy při projednávání stavebních povolení je EPS povinnou součástí objektu k jeho kolaudaci a uvedení do provozu. V takovém případě jsme připraveni zpracovat projektovou dokumentaci EPS autorizovaným projektantem a celou dodávku realizovat na klíč některou z technologií naší nabídky. Současně jsme připraveni dořešit i požadované připojení na PCO HZS (pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru) dle technických požadavků na toto připojení. Stále častěji si naši klienti objednávají dodávku EPS i v případě, že tato podmínka není požadována ke schválení stavby a to z preventivních důvodů. Téměř vždy se alespoň dodávají požární hlásiče integrované do EZS, což je požadavek každé nové stavby ke kolaudaci (umístění požárních hlásičů v únikové cestě)

Poptávka systému

line

DTS – datové sítě

Každý nový objekt nebo rekonstruovaný objekt si dnes nelze představit bez kvalitní datové sítě a komunikačních rozvodů. Naše společnost navrhuje a realizuje tyto rozvody jak metalické, tak optické, dodáváme datové rozvaděče, aktivní prvky, WiFi technologie, telefonní ústředny a řadu dalších prvků. Součástí dodávky jsou kompletní měřící protokoly a připojení požadovaných zařízení.

Poptávka systému

line

STA – společné televizní antény, satelity

Před vlastní realizací provádíme detailní měření signálu v konkrétním objektu za účasti majitele a upřesňujeme jeho požadavky na televizní a satelitní příjem v objektu, stejně jako distribuci signálu do jednotlivých částí objektu. Naši technici jsou schopni kvalifikovaně poradit klientovi i s ohledem na předpokládaný vývoj šíření signálu v  lokalitě v dalším období. Stejně tak jsou ochotni s instalací a uvedením do provozu všech druhů přijímačů a zařízení ke sledování televizního nebo rozhlasového vysílání.

Poptávka systému

line

Zesílení signálu GSM

Velmi často vzhledem ke struktuře použitých stavebních materiálu při stavbě objektů může nastat problém s nízkou úrovní signálu mobilních sítí. Tato skutečnost může velmi negativně limitovat klienty v potřebné komunikaci. Proto po dohodě s klienty v době hrubé stavby provádíme měření úrovně signálů GSM v objektu a navrhuje řešení k jeho posílení formou zesilovačů a rozmístění většinou všesměrových antén v různých místech objektu. Tímto řešením plně pokrýváme potřebu klientů v oblasti dostatečné úrovně signálu.

Poptávka systému

line

Vstupní komunikační zařízení

Důležitým prvkem slaboproudých systémů v objektu jsou komunikační jednotky od vstupů a vjezdů do objektu. Naše společnost nabízí širokou škálu těchto zařízení od audiotelefonů, videotelefonů, analogových nebo IP vrátníků a dalších prvků. Klientům to umožňuje kontrolovat vstupující osoby před povolením jejich vstupu na pozemek nebo do objektu.

Poptávka systému

line

Příprava ozvučení vybraných prostor objektu

Na základě komunikace a požadavků klientů navrhuje a připravujeme kabelové rozvody vybraných prostor objektu k připojení a používání audiovizuální techniky, reproduktorů. Tato příprava umožňuje klientům po dokončení stavby napojit jimi zvolený systém bez nutnosti dalších stavebních úprav objektu.

Poptávka systému

line

Dodávky silnoproudých rozvodů

V případě potřeb a zájmů klientů jsme schopni dodat celou elektroinstalaci včetně silnoproudých domovních rozvodů, přípojek a rozvaděčů jako ucelený systém elektro.