Altis security Zabezpečovací systémy
Již 18 let na trhuVyjímečný přístup, vyjímečná řešení

Slaboproudé systémy

Mimo zabezpečovacích systémů naše společnost realizuje kompletní dodávku slaboproudých systémů dle potřeb uživatelů objektu. Jejich realizaci provádíme dle předloženého projektu, nebo projekt a řešení navrhneme dle potřeb klienta s využitím našich bohatých zkušeností. Velmi často klienti zapomenou nebo si neuvědomí při výstavbě nebo rekonstrukci objektů důležitost všech slaboproudých rozvodů a zařízení, které budou při užívání objektu potřebovat.


 Slaboproudé systémy obsahují zejména:

EPS – elektrická požární  signalizace

EPS se realizuje většinou na základě projektu požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), kdy při projednávání stavebních povolení je EPS povinnou součástí objektu k jeho kolaudaci a uvedení do provozu. V takovém případě jsme připraveni zpracovat projektovou dokumentaci EPS autorizovaným projektantem a celou dodávku realizovat na klíč některou z technologií naší nabídky. Současně jsme připraveni dořešit i požadované připojení na PCO HZS (pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru) dle technických požadavků na toto připojení. Stále častěji si naši klienti objednávají dodávku EPS i v případě, že tato podmínka není požadována ke schválení stavby a to z preventivních důvodů. Téměř vždy se alespoň dodávají požární hlásiče integrované do EZS, což je požadavek každé nové stavby ke kolaudaci (umístění požárních hlásičů v únikové cestě)

Poptávka systému

line

DTS – datové sítě

Každý nový objekt nebo rekonstruovaný objekt si dnes nelze představit bez kvalitní datové sítě a komunikačních rozvodů. Naše společnost navrhuje a realizuje tyto rozvody jak metalické, tak optické, dodáváme datové rozvaděče, aktivní prvky, WiFi technologie, telefonní ústředny a řadu dalších prvků. Součástí dodávky jsou kompletní měřící protokoly a připojení požadovaných zařízení.

Poptávka systému

line

STA – společné televizní antény, satelity

Před vlastní realizací provádíme detailní měření signálu v konkrétním objektu za účasti majitele a upřesňujeme jeho požadavky na televizní a satelitní příjem v objektu, stejně jako distribuci signálu do jednotlivých částí objektu. Naši technici jsou schopni kvalifikovaně poradit klientovi i s ohledem na předpokládaný vývoj šíření signálu v  lokalitě v dalším období. Stejně tak jsou ochotni s instalací a uvedením do provozu všech druhů přijímačů a zařízení ke sledování televizního nebo rozhlasového vysílání.

Poptávka systému

line

Zesílení signálu GSM

Velmi často vzhledem ke struktuře použitých stavebních materiálu při stavbě objektů může nastat problém s nízkou úrovní signálu mobilních sítí. Tato skutečnost může velmi negativně limitovat klienty v potřebné komunikaci. Proto po dohodě s klienty v době hrubé stavby provádíme měření úrovně signálů GSM v objektu a navrhuje řešení k jeho posílení formou zesilovačů a rozmístění většinou všesměrových antén v různých místech objektu. Tímto řešením plně pokrýváme potřebu klientů v oblasti dostatečné úrovně signálu.

Poptávka systému

line

Vstupní komunikační zařízení

Důležitým prvkem slaboproudých systémů v objektu jsou komunikační jednotky od vstupů a vjezdů do objektu. Naše společnost nabízí širokou škálu těchto zařízení od audiotelefonů, videotelefonů, analogových nebo IP vrátníků a dalších prvků. Klientům to umožňuje kontrolovat vstupující osoby před povolením jejich vstupu na pozemek nebo do objektu.

Poptávka systému

line

Příprava ozvučení vybraných prostor objektu

Na základě komunikace a požadavků klientů navrhuje a připravujeme kabelové rozvody vybraných prostor objektu k připojení a používání audiovizuální techniky, reproduktorů. Tato příprava umožňuje klientům po dokončení stavby napojit jimi zvolený systém bez nutnosti dalších stavebních úprav objektu.

Poptávka systému

line

Dodávky silnoproudých rozvodů

V případě potřeb a zájmů klientů jsme schopni dodat celou elektroinstalaci včetně silnoproudých domovních rozvodů, přípojek a rozvaděčů jako ucelený systém elektro.